Tilbage til forsiden

Nyheder på gården.

Uge 14. Forårstravlhed.
Jeg har travlt med forårsarbejdet. Den letteste 1/3 af jorden er blevet stubharvet, pløjet og tilsået med henholdsvis Dacke vårhvede og Ølandshvede. Ploven, jeg købte sidste efterår, fungerer rigtig godt, og jeg synes, det bliver et pænt arbejde. Jordpakkeren, der er blevet udvidet med to ringe, fungerer også godt. Det er min store traktor, der kører med ploven og pakkeren. Såmaskinen er spændt for min lille traktor. Såfremt jeg havde en medhjælper kunne jeg både pløje og så på samme tid. På sandjorden har jeg sået markerne direkte efter pløjningen uden såbedsharvning. Jeg er nu i fuld gang med stubharvningen på de sidste 2/3 af markerne.  

 

Uge 12, Forårsarbejde.
Efter en uge med masser af regn kom der så tørvejr igen. Sidst på ugen fik jeg nedfældet kvæggylle på den letteste tredjedel af vores jord. De samme marker er også blevet stubharvet tre gange. Jeg kører med en  fjedertandsstubharve med vingeskær. Formålet med stubharvningerne er at ryste jord af rødderne, samt at få rodukrudtet til at ligge oven på jorden. Kvikrødder der ligger oven på jorden, skal jeg ikke bekymre mig om, da de visner og dør. I dagene med regnvejr fik jeg bestilt de sidste efterafgrøder. Jeg har besluttet mig for at prøve tre forskellige blandinger i år. To af blandingerne består af enårige arter, der vil dø i løbet af vinteren.

 

Uge 10, Det tidlige forår er sat på pause.
I uge 9 var der rig mulighed for at komme ud og lufte stubharven på den lette del af jorden. Det fine vejr blev dog hurtigt skiftet ud med masser af regnvejr, så nu er alt markarbejde sat på pause på ubestemt tid. Sædvanen tro har jeg de sidste par dage været til generalforsamling og faglige møder i Økologisk Landsforening. Det er altid dejligt at komme ud og tale med gode kollegaer og andre aktører indenfor økologien. Når man kommer hjem, er man fyldt helt op med energi og inspiration. Europa-parlamentsvalget nærmer sig, og et par politikere har vist interesse for CarbonFarm forsøget. Du kan læse om besøget i Horsens Folkeblad "her"

 

Uge 8, Tidligt forår?
Fuglene synger, solen skinner, og der er i dag 13 grader. Det er svært ikke at springe på traktoren og køre ud i marken med stubharven. I maskinhuset har jeg monteret et hydraulisk hoved på pakkearmen, der skal trække jordpakkeren, når jeg pløjer. Den mangler lige nogle nye hydraulikslanger, som jeg skal have smedens hjælp til at tilpasse. Det vil være en stor lettelse at kunne slippe pakkeren nogle få meter før forageren, blot ved at trække i et håndtag. Jordpakkeren er ved at få nye lejer, der er slidte. Akslen er også slidt, så der skal drejes nogle bøsninger, der kan passe på akslen. I marken er jeg ved at fjerne nogle væltede træer, der ligger i vejen.

  

 

Uge 6, Økologisk pløjefri dyrkning.
Lige nu arbejder jeg med valg af efterafgrøder. Normalt har jeg benyttet mig af flerårige efterafgrøder som f.eks. kløver og rajgræs. Flerårige efterafgrøder fungerer rigtig godt i et pløjet dyrkningssystem. Jeg vil i stedet for flerårige efterafgrøder gerne underså etårige efterafgrøder, der står i bunden af kornmarken, og som er klar til at vokse efter høst.  Etårige efterafgrøder vil fryse ihjel i løbet af vinteren, og har konkurrencen mod ukrudtet været god i efteråret, har jeg en ide om, at det er muligt at så direkte i stubben med min skiveskærssåmaskine uden yderligere jordbearbejdning. Altså, valget af efterafgrøder er vejen frem mod økologisk no-till dyrkning.

 

Uge 4, Kompost.
Jeg har lavet et lille kompostforsøg i et gammel skraldespandsstativ. Jeg forsøger at lave kompost ved hjælp af bakterier uden at brænde kulstoffet af. Det med at varme kompost op til 70 grader har jeg aldrig forstået. For at holde temperaturen nede, er det organiske materiale mættet med vand, og jeg vil forsøge at holde temperaturen under 30 grader. I det hele taget interesserer jeg mig meget for samspillet mellem fotosyntesen, planterne og biologien i jorden, og om hvordan opbygning af humus fungerer. Her om vinteren bruger jeg en del tid på at streame foredrag med udenlandske forskere og landmænd, der har en stor viden om emnet.

 

Uge 2, Jubilæumsudgave.
Hver 14. dag de sidste 10 år har jeg skrevet nogle linjer om mit landbrug og oploadet et par billeder her på hjemmesiden. Når jeg ser tilbage har min interesse ændret sig. For 10 år siden havde jeg meget fokus på tilførsel af næringsstoffer til afgrøderne. Langsomt men sikkert er mit fokus flyttet i retning af biologien i jorden og opbygning af humus. Så er der lige et jubilæum mere. Her i 2019 har jeg været økologisk landmand i 20 år. Det har været nogle spændende år med masser af gode oplevelser, men også udfordringer. Vil du høre om, hvorfor jeg blev økolog, har Magasinet Økologisk lavet en podcast, hvor jeg fortæller om min vej ind til økologien.  

    

 

2018, Læs lidt om årets gang på gården i 2018 " Klik her "

2017, Læs lidt om årets gang på gården i 2017 " Klik her "

2016, Læs lidt om årets gang på gården i 2016 " Klik her "

2015, Læs lidt om årets gang på gården i 2015 " Klik her "

2014, Læs lidt om årets gang på gården i 2014 " Klik her "

2013, Læs lidt om årets gang på gården i 2013 " Klik her "

2012, Læs lidt om årets gang på gården i 2012 " Klik her "

2011, Læs lidt om årets gang på gården i 2011 " Klik her "

2010, Læs lidt om årets gang på gården i 2010 " Klik her "

2009, Læs lidt om årets gang på gården i 2009 " Klik her "

Tilbage til forsiden