Tilbage til forsiden

Nyheder på gården.

Uge 6, Projekt Carbon-Farm.
Jeg har været til møde i projekt Carbon-Farm, hvor detaljer omkring projektet er blevet diskuteret og fastlagt. Man kan læse mere om projektet " her ". Jeg har været på besøg i en landboforening for at fortælle om mine erfaringer med økologisk planteavl. Her på hjemmesiden har jeg opdateret siden " Økologisk Planteavl " med aktuelle forhold og lavet en side om erfaringer med " Økologisk Pløjefri Dyrkning ". I marken arbejder jeg stadigvæk med vedligeholdelse af hegn. Lige nu kan frosten bære traktoren, så det er med at få ryddet op, inden regnen sætter ind igen.

 

Uge 4, Husk at gå ud og se hvordan din jord har det.
Jeg har været ude og teste min nye gravegreb. Det er meget lærerigt at grave lidt i de forskellige marker og se forskellen på marker med efterafgrøder og marker uden efterafgrøder. I marker med efterafgrøder er jorden bedre afdrænet, og jorden har en fin krummestruktur, der er regnorme og jorden er infiltreret af en masse rødder. De marker, som ser bedst ud, indeholder rajgræs. Rajgræs fungerer godt under danske klimaforhold med milde vintre og meget nedbør. I marker uden efterafgrøder er det modsatte tilfældet. Her er der ikke meget liv at spore. 

 

Uge 2, Hegnsklipning.
De dage, hvor regnen har pisket ned, har jeg fået lavet bogføring, som nu er helt ajourført frem til årsskiftet. Hestebønnerne er blevet hentet. De er desværre kasseret til fremavl grundet dårlig fremspiring. Bønnerne skal så i stedet anvendes som foder til kvæg, svin eller fjerkræ. Priserne på økologisk korn og frø er gode set i forhold til et 10-årigt gennemsnit. Det er så et plaster på såret, når fremavlstillægget udebliver. Der har også været nogle dage med frost, og der har jeg fået klippet mange  læhegn, der grænser op til naboerne. Nu er jeg så i gang med at rydde op efter hegnsklipningen. Grenene skal trækkes ud af hegnet, hvorefter de skubbes sammen.

 

2017, Læs lidt om årets gang på gården i 2017 " Klik her "

2016, Læs lidt om årets gang på gården i 2016 " Klik her "

2015, Læs lidt om årets gang på gården i 2015 " Klik her "

2014, Læs lidt om årets gang på gården i 2014 " Klik her "

2013, Læs lidt om årets gang på gården i 2013 " Klik her "

2012, Læs lidt om årets gang på gården i 2012 " Klik her "

2011, Læs lidt om årets gang på gården i 2011 " Klik her "

2010, Læs lidt om årets gang på gården i 2010 " Klik her "

2009, Læs lidt om årets gang på gården i 2009 " Klik her "

Tilbage til forsiden