Tilbage til forsiden

Nyheder på gården.

Uge 4, Den milde, grønne og våde vinter.
Det for årstiden milde vejr fortsætter, og efterafgrødeblandingen CN-forår gror lystigt. Det er især rajgræsset, der stadig har gang i væksten. Jeg har lige været til projektmøde i CarbonFarm. Vi er nået til et spændende punkt i forløbet. Halvdelen af forsøgsleddene dyrkes pløjefri, og på dette stadie plejer vi økologer at beslutte en pløjning, fordi vi ryster på hånden pga. ukrudt og flerårige afgrøder som f.eks. alm. rajgræs, altså vi nulstiller forsøget og starter det op igen på ny. Det gør vi ikke i år, vi fortsætter pløjefri og no-till, og ser hvor galt det går. Det er den eneste måde at komme videre på og lære noget nyt om økologisk pløjefri dyrkning.

    

 

Uge 2, Så er vi i gang igen
Året starter inden døre i tørvejr med kontormæssige opgaver. Jeg har fået sendt data til min planteavlskonsulent til udarbejdelse af gødningsregnskab og markplanlægning for 2020. I CarbonFarm har jeg fået ajourført data, der skal i forsøgsdatabasen, og jeg har lavet rateudbetalingsanmodning til GUDP. Bogføringen er ført ajour, og statussedlen er udfyldt. De bogholderimæssige opgaver klarer jeg via ø90 online. Ø90 online er et program, hvor jeg bogfører og konterer mine ind- og udbetalinger til en ekstern database. Herefter tager regnskabskontoret over. Udenfor er det meget mildt og vådt for årstiden. Græsset er stadigvæk grønt og i vækst.

 

2019, Læs lidt om årets gang på gården i 2019 " Klik her "

2018, Læs lidt om årets gang på gården i 2018 " Klik her "

2017, Læs lidt om årets gang på gården i 2017 " Klik her "

2016, Læs lidt om årets gang på gården i 2016 " Klik her "

2015, Læs lidt om årets gang på gården i 2015 " Klik her "

2014, Læs lidt om årets gang på gården i 2014 " Klik her "

2013, Læs lidt om årets gang på gården i 2013 " Klik her "

2012, Læs lidt om årets gang på gården i 2012 " Klik her "

2011, Læs lidt om årets gang på gården i 2011 " Klik her "

2010, Læs lidt om årets gang på gården i 2010 " Klik her "

2009, Læs lidt om årets gang på gården i 2009 " Klik her "

Tilbage til forsiden