• Minimal forstyrrelse af jorden – kun direkte såning
  • At jorden aldrig er bar, idet den enten er dækket af en afgrøde, en efterafgrøde eller af afgrøderester (halm mm.)
  • Et varieret sædskifte og aldrig samme afgrøde to år i træk (undtagen flerårige afgrøder)