Tilbage til nyheder

Året der gik i 2010.

Uge 50, Glædelig jul.
Vårtriticalen, der er dyrket i fremavl, er blevet godkendt til såsæd. Mange økologiske såsædspartier med vårtriticale er i år kasseret på grund af bejsebehov. Bejdsning er ikke tilladt i økologisk jordbrug. Kornet er blevet hentet. Nettoudbyttet blev på 40,68 hkg pr. ha, hvilket ikke er så ringe endda. 
Nu er det så kunsten at få kornet afregnet på det rigtige tidspunkt. Kornprisen er steget pænt i december. Vil det fortsætte, eller er det nu, man skal sælge?
Der arbejdes med vurdering af et par forsikringstilbud. Landbrugsforsikringer aftales for 5 år ad gangen. Det er helt fantastisk, så venlige forsikringsselskaberne er, når det skal nytegnes. Arbejdsmæssigt køres der byggeaffald fra sommerens byggeprojekt på genbrugspladsen. Der skal køres mange læs.

Det er koldt, men rigtigt smuk med sne og rimfrost. Sogne skellet til Træden

 

Uge 47, Så kom der sne.
Sneen væltede pludselig ned i store mængder. Smukt ser det ud, men det måtte godt havde ventet, idet vi har en masse hegn, der trænger til at blive ordnet. Det er umuligt at køre langs hegnene med al den sne. MB-pengene fra FødevareErhverv har fundet vej til bankkontoen. DLF/Trifolium har sendt renseopgørelse vedr. kløveren. Udbyttet er ikke prangende med 155 kg. normalkvalitet pr. ha. Den lange periode med regnvejr efter skårlægning har taget toppen af noget, der eller så rigtig lovende ud. Jeg skal havde fundet og købt en brugt 4 meter såmaskine. Den skal bygges om til frøsåkasse med gearkasse og rigtige såskær. Frøsåkassen skal anvendes i forbindelse med radrensningen. Radrenseren foran og såmaskinen bagpå. 

Vinterbillede af haven. Vintervejr i Gudenådalen.

 

Uge 45, Tid til hobbyarbejde.
En kraftig forkølelse gav i løbet af ugen mulighed for at passe hobbyen. En lånt mappe er blevet gennemgået, og der var nye brikker til puslespillet omkring Lancaster Bomber LM694. I mappen fandt jeg en politirapport fra 27. august 1944 med interessante oplysninger, - der en romantisk kærlighedshistorie omkring navigatøren samt spændende detaljer om flyvernes togter. Jeg har fået bekræftet, at besætningen sammen med ca. 550 andre maskiner var nede ved Caen den 7. juli 1944 for at hjælpe Montgomery med at trænge igennem de tyske militærstillinger.
" Se hilsen fra General Montgomery til Royal Air Force flyvere her "

Jeg har fået et modelfly. Politirapport 27. august 1944.

 

Uge 43, Så er vi i årstiden med mange møder.
Så er der gearet lidt ned efter en bøvlet høst og et besværligt efterår. Det, der lignede en rekordhøst i starten af juli, skyllede bort i et langvarigt og besværligt regnvejr. Regnvejret tog toppen af udbytterne og ødelagde konsumkvaliteten i meget korn, der spirede i aksene. Vi kan dog glæde os over stabile kornpriser, der er markant højere end 2009 priserne. Vejret i 2010 har været så ekstremt, at året bliver et af disse, vi bønder vil huske og tale om mange år fremover.
Rugen er langsomt ved at komme op af jorden. Når markerne bliver tørre nok til at kunne bære en traktor skal halvdelen af hegnene klippes. Det er irriterende, når spejle og rotorblink ødelægges ved kørsel i forageren. Jeg skal til et par spændende møder om Fremtidens sortudvikling og Økologisk Faglig Festival  arrangeret af Økologisk Landsforening.

  Reparation af crosser Pudsning af rødkløveren

 

Uge 41, Efterårsarbejdet nærmer sig sin afslutning.
Det sidste kløver er tærsket. Halmen fra 3/4 af arealet er snittet og samlet sammen i en bunke. Bunken er tildækket med plastik, som var det ensilage. Det er meningen at halmen skal spredes som gødning på et senere tidspunkt. Hvordan gødningsværdien udnyttes optimalt vides ikke. Der mangler forskning på området. Efterårssåningen af rug er tilendebragt. Der er blevet stubharvet mod rodukrudt endnu en gang på en del af den tidligere rugmark. Lige nu er vi ved at afpudse det nye kløverudlæg. Udlægget er, som det plejer lidt langhåret på denne årstid.  

Mængden af halm fra rødkløver er enorm og meget svær at nedmulde. Derfor samles den sammen. Tabelværdier viser, at der burde være meget N i halmen. Inden marken tilsås og pløjes skal der stubharves nogle gange. Udsædsmængden er 106 kg/ha. Rækkeafstanden er som sædvanligt 36 cm.

 

Uge 38, Kæmper med at få rødkløveren i hus.
Stubben efter rugen er for længst blevet stubharvet. En del af arealet skal pløjes snarest muligt i et forsøg på at nedbringe antallet af tidsler. Herefter sås rug som efterafgrøde, der atter nedpløjes til foråret. To gange pløjning skulle efter sigende svække tidslerne. Det har været svært at få tilstrækkelige dage med tørvejr så rødkløveren kunne tærskes. Den skårlagte afgrøde er drivende våd og bliver vendt to gange med en siderive inden tærskning. 80% af rødkløveren er i skrivende stund høstet. Der er et højtryk på vej, så de sidste 20% kommer såmænd også i hus. Vi tærsker ikke selv frøene, men lejer en dygtig kollega, der har et par kraftige maskiner. Nu håber jeg, at spireevnen i frøene opfylder kravene. Halmen samler vi sammen i en bunke, med det formål at anvende det som gødning på et senere tidspunkt.

Den gamle Volvo 320 fra 1959 er trukket af stalden. Min far Erling Lund er igang med at vende kløveren. Kløverfrøene skal have hjælp til at komme af mejetærskeren.

 

Uge 36, En tur til England.
På trods af megen travlhed har Jonas og jeg været på en længe planlagt tur til England, hvor vi besøgte Imperial War Museum i Duxford. Ved samme lejlighed var vi også gæster til " The Battle of Britain Show" Et meget spændende og velorganiseret flyshow hvor vi bl.a. så filmstjernen Sally B, og Englands eneste tilbageværende flyvende Lancaster Bomber. Vi også 16 Spitfires flyve i formation, F-16, Typhoon og mange andre både nye og gamle fly. Der var også tid til at gå rundt og nyde byen Cambridge, hvor vi boede. En smuk by med masser af historie. 

Sally B er den eneste flyvedygtige B 17 bombefly i Europa. Flyet spiller en ret væsentlig rolle i filmen Memphis Belle. Jonas i centrum af Cambridge

 

Uge 35, Kornet er i hus.
Efter meget bøvl er kornet endelig blevet høstet. Først rugen, der kom i hus med et meget højt vandindhold. Herefter blev vårtriticalen høstet. Mejetærskeren skulle trækkes fri i alt 5 gange fra vandmættede bløde pletter i marken. Udbytterne er ikke så ringe endda, især triticalen fylder pænt i tørreriet. Kvaliteten er spændende at få belyst. Rugen modnede meget sent i år, og aksene var ikke begyndt at spire. Det er meget spændende at få målt faldtallet. Triticalen til fremavl synes ikke at have lidt overlast af den megen nedbør. Rødkløveren er lige blevet skårlagt.

Rugen høstes Triticalen høstes

 

Uge 33, Nu er der kommet vand nok.
Efter en måned der har været den vådeste i mands minde, kunne det være rart med tørvejr til at få høsten i hus. I juli så høsten lovende ud, og priserne på  afgrøderne bevægede sig opad fra et et historisk lavt niveau. Her i slutningen af august stiger bekymringen for at få høsten i hus. Det vedvarende fugtige vejr sætter et stort spørgsmålstegn ved kvaliteten af årets høst. Som planteavler er der to år, der står klart i min erindring. Det ene er året 1987 som var ekstrem våd. Høsten blev meget sen. Kornet blev bjerget mellem regnbygerne med en vandindhold på omkring 25%. Det andet år er 1992, et ekstremt tørt år der forårsagede tørkeramte marker med elendige udbytter til følge. Måske bliver 2010 et af de år, der vil blive husket længe.

Triticalen modnes Den ene regnbyge afløser den anden.

 

Uge 30, Nyt tag på kornlageret.
Der har ikke været tid til meget ferie i år. Taget på korntørreriet kunne ikke længere holde vandet ude og måtte skiftes. En streg i regningen var, at alle åsene var rådne og skulle skiftes. Det blev tagprojektet ikke billigere af. Tømrerne er færdige med deres arbejde. Tilbage er et kæmpe oprydningsarbejde.
Kløveren har sat mange blomster og blomstringen har været ensartet. Vårtriticalen er blevet godkendt til fremavl ved første marksyn. Rugen modnes hastigt.
Som følge af det kolde forår er der rigtig meget ukrudt i markerne i år. En generel tendens med det nuværende sædskifte er mindre kvik og flere tidsler.

En byggelift er et godt værktøj i forbindelse med tagarbejde. Vejret har været perfekt i år til en god bestøvning af kløveren.

 

Uge 26, Sommer.
Så er det blevet rigtig sommer vejr. Triticalen står rigtig flot og rugen er heller ikke så ringe endda. Det er lige før rødkløveren blomstrer. Der er desværre mange kamilleplanter i kløvermarken der blomstrer på livet løs. Der er lavet aftale med lokal biavler om bistader, der køres ud forskellige steder for at bestøve kløveren. 
Det er nu, man kan se resultaterne af årets arbejde. Noget er gået godt, og andet er ikke godt nok. Det er nu man skal finde ud af og beslutte hvilke justeringer der skal foretages til næste år. Jeg vil helt sikkert lave falsk såbed i vårsæden, og tror på at denne strategi kan reducere ukrudtstrykket både for vårsæden og i kløvermarken, der skal høstes frø på året efter. En anden ændring bliver forsøget med at så raps (efterafgrøde) i rugmarken. Denne såning skal foretages 3 uger tidligere altså omkring 1. maj.

Økologisk vårtriticale. Afgrøden dyrkes til fremavl. Økologisk rødkløvermark. Der er desværre mange kamille planter i en af markerne. Dem er frøfirmaet ikke så glade for.

 

Uge 24, GMO-fri markdrift i Danmark ja tak.
Som økologisk landmand har jeg taget stilling og sagt nej til dyrkning af GMO-afgrøder. Jeg kan godt forstå, at forskerne synes, det er spændende at arbejde med GMO, og jeg synes, det er helt i orden, at der fremstilles medicin i lukkede kredsløb. At lukke GMO ud i naturen og på markerne i åbne ukontrollerede miljøer eller anvende GMO afgrøder direkte i fødevarer er noget helt andet. Det er et eksperiment af enorme dimensioner, som ingen kender konsekvenserne af. Såfremt eksperimentet går galt, kan man ikke spole tilbage igen. Jeg har skrevet et åbent brev til formanden for Landbrug & Fødevarer, og jeg er blevet interviewet i Maskinbladet om mine synspunkter. Lige nu savner jeg, at konventionelle landmænd diskuterer og undersøger de erfaringer, der er med GMO dyrkning rundt omkring i verden og er med til at tage beslutning om GMO i Danmark. Landbrug & Fødevarer på Axelborg tier debatten ihjel og forsøger at trække GMO dyrkning ned over danske landmænd. Hvilke interesser varetager Landbrug & Fødevarer på GMO området? Det er ikke landmændenes interesser.
Der kan læses meget mere om GMO på Økologisk landsforenings hjemmeside. Der er bl.a. mulighed for at melde sig som GMO-fri landmand og komme på det GMO-fri danmarkskort

Purløg fra engang for mange år siden hvor jeg forsøgte mig som purløgsfrøavler. Dammen i haven, der er drikkested for rådyr og badekar for forbiflyvende ænder.

 

Uge 22, Sommervejr
Hver dag er Jonas nede ved kvierne i engen for at tjekke, at der er vand til dyrene og strøm på hegnet. De daglige besøg gør dyrene meget tamme.
Vårtriticalen er radrenset sidste gang. Der er på marken et par store områder med agerkål. Radrenseren kan ikke fange dem, der står meget tæt på kornrækken.
For at nedbringe frøpuljen med agerkål vil jeg forsøge mig med falsk såbed næste år, altså lave et såbed og så vente ca. ti dage inden såning. I vinterrugen synes jeg, at mikroskopisk nyfremspiret raps er at finde mellem kornrækkerne.
Plantedirektoratet har været på besøg i forbindelse med den årlige økologikontrol. Markerne, staldene og papirerne blev gennemgået. Der var ingen problemer.

 

Uge 20, Radrensning
Der er blevet radrenset på livet løs i løbet af ugen. Først blev triticalen radrenset.  Kornet var ikke for stort, så der skulle køres forsigtigt og langsomt. Der er i år ekstremt meget ukrudt i vårsæden. Det skyldtes måske det kolde vej, der medfører langsom vækst og dermed dårlig konkurrence.
Vinterrugen er også blevet radrenset, og samtidig er der blevet udlagt efterafgrøde (vinterraps). Jeg ville gerne havde været ude tidligere med frøene, men det tog sin tid at få fat i udsæden. Frøsåkassen er besværlig at indså og ustabil med udsædsmængden. I skrivende stund overvejes det, at købe en gammel såmaskine med gearkasse og omdanne den til en liftophængt frø såmaskine. 


Uge 19, Det er hundekoldt
En fjerdedel af kløveren er blevet pudset af. Det var en mark hvor spildfrø fra rajgræs dominerede. Nu er det meningen, at kløveren starter forfra og forhåbentlig tager magten over rajgræsset. Det har været en kold uge med mindst tre nætter med nattefrost. Når temperaturen stiger vil kløveren og også de øvrige afgrøder for alvor begynde at gro. Der er nu kvier i engen. Det er nogle store flotte dyr.

 

Uge 18, Det er en meget smuk årstid
Rugen er blevet radrenset første gang og begyndt at vokse. Nu håber jeg, at den vil buske sig godt, hvor planteantallet er lavt. Kløveren er også begyndt at røre på sig, selvom det er koldt. Vårtriticalen er kommet op. Det er imponerende, at se hvor meget afgrøden vokser dag for dag. Indhegningen i engen har fået et eftersyn og er nu klar til at modtage kvier fra økologisk mælkeproducent.

 

Uge 16, Det begynder at gro
På trods af at det stadigvæk er koldt og endda let frost om natten er græs og korn begyndt at gro. Den nysåede triticalemark er blevet tromlet, og vinterrugen har fået gylle. Vinteren har været meget hård ved vintersæden i mit område. Rugen har dog heldigvis klaret sig nogenlunde. Der er dog meget kvik hvor forfrugten er hestebønner.

 

Uge 15, Så blev det endelig forår
Langt om længe blev det tørt nok til at komme i marken. Marken med vårtriticale og kløverudlæg er blevet gødet, harvet, pløjet og sået. Kløverudlæg og korn blandes sammen inden såning og udsås sammen. Erfaringsmæssigt er det den bedste og mest sikre måde at etablere udlægget på. Det har været en hård uge med mange arbejdstimer.

 

Uge 13, Holder fri i påsken
Vi har været ude og forsøge os med gyllevognen. Det gik ikke særligt godt. Jorden er kold, våd og fedtet og slet ikke klar til at blive arbejdet med. Normalt starter vi markarbejdet nede på sandjorden, for så at arbejde os op på den bedre jordbonitet. I år er sandjorden tilsået med frø og vi må pænt vente, til det er muligt at køre på den bedre jord. I stedet bliver der tid til at holde fri sammen med familien. Det er heller ikke så ringe endda. 
  

Uge 12, Venter på forår
Vi har haft nogle få dage med dejligt forårsvejr. Det er dog ikke nok til at kunne komme i gang med forårsarbejdet. Gødningsregnskab, markplanlægning og EU-ansøgning er lavet. Kontrakter med fremavl af vårtriticale og rødkløverfrø er aftalt på plads. Det er desværre ikke muligt at få det ønskede areal med rødkløverfrø. Det overvejes i skrivende stund, om en del af rødkløverarealet skal anvendes til gødningsproduktion, der efterfølgende kan bruges til at gøde kornmarker. Kløvergræs der høstes indeholder meget store mængder kvælstof og kali.
Vårtriticalen, der skal anvendes til fremavl, er lige blevet hentet. Det tegner til et pænt udbytte i kg, men en rigtig dårlig pris. Rugen sælges direkte til lokal mælkeproducent. Der er dyrket alt for meget rug af god kvalitet, der gør det umuligt at sælge kornet som brødkorn.
 

 

Uge10, Der arbejdes udendørs igen
Efter en rigtig god generalforening og tilhørende tema- og årsmøder i Økologisk Landsforening, er det rart at komme hjem og få lidt frisk luft. I en lille skov ved Gudenåen skal alle birk fjernes. Birkene er store og hæmmer bøg og eg, som står i skovbunden. I den kommende tid skal mark- gødningsplan laves færdig.
Nu rammer finanskrisen min rødkløverafgrøde. Frøudlægget, der skal sås her til foråret, bliver skåret markant ned. Der gøres overvejelse om hvordan kløverarealet kan udnyttes på andre måder.

 

 

Uge 4, Det indendørs arbejde fortsætter
Nu er det et værelse, der er ved at blive renoveret. Arbejdet må gerne blive færdigt i god tid inden foråret, så der kan blive tid til at ordne nogle hegn langs skel og vandløb. Træer og buske i hegnene breder sig lige rigeligt ind på markerne. Vinteren er også årstiden, hvor kalenderen tillader at rende til faglige møder. Denne mulighed for at komme lidt udenfor matriklen, forsømmes bestemt ikke.

 

Uge 1, Det er blevet koldt
Det er godt vejr til indendørsarbejde. Det gamle spisekammer er ved at blive lavet om til bryggers og badeværelse. Det er et stort arbejde, som nu snart nærmer sig sin afslutning.


2009, Læs lidt om årets gang på gården i 2009 " Klik her "

Tilbage til forsiden