Tilbage til forsiden

Historien om Brædstrup Flyveplads.
 

1970 Daværende borgmester Hans Mikkelsen og min far Erling Lund besigtiger området omkring sandvej for etablering af lokal flyveplads.
Borgmesteren ser store fremtidsperspektiver i at kommunen får en flyveplads. Det bliver dog ikke til noget.
   
1980 Niels Julsgaard, Brædstrup får lov at lande sit sportsfly på en af gårdens marker.
Senere lejer Julsgaard et areal til landingsbane.
Der kommer flere brugere til stedet og ofte flyvende gæstebesøg.
   
1984 Efter længere tids snakken i krogene om dannelse af en flyveklub for Brædstrup og omegn, indkaldes der til stiftende generalforsamling for
Bakkelandets Flyvelaug.
   
1985 Der opføres flyhangar på pladsen med plads til 2 – 3 fly.
Prototypen på et Ultralet fly testflyves på pladsen. Der er stor interesse for projektet, både politisk og fra lokale firmaer der gerne vil producere flyet.
   
1986 Landingsbanen flyttes til den nuværende placering. Banen har tidligere været placeret på nabomarken mod vest.
   

Fotograf: Karsten Brendstrup Hansen
   
1988 Klaus Kyndal`s motorsvævefly hjemmehørende på Brædstrup Flyveplads styrter ned mellem Gedved og Horsens.
Han og hans passager bliver dræbt ved styrtet.  
   
1990 Bakkelandets Flyvelaug anskaffer sig et klubhus på pladsen.
   
1991 Der installeres el, finansieret af enkelte personer. 
   
1995 Brædstrup Flyveplads bliver anmeldt og registreret hos Statens Luftfartsvæsen.
Der ansøges om tilladelse til opførelse af endnu en hangarbygning.
   
1996 Vejle Amt finder en miljøgodkendelse for pladsen nødvendig.
Der laves ”afkørselsrampe” for enden af banen mod syd.
   
1997 Brædstrup Flyveplads får sig en miljøgodkendelse med tilladelse til 400 operationer om året.
   
2007

Lejemålet med Bakkelandets Flyvelaug ophører med virkning fra den 30. juni.

Brædstrup Flyveklub lejer flyvepladsen med virkning fra den 1. juli.

   
2008 Brædstrup Flyveklub anskaffer sig et klubhus på pladsen.
   
2016 Brædstrup Flyveplads søger om at få tilladelse til flere flyoperationer. Brædstrup Flyveplads miljøgodkendes op til 800 flyoperationer årligt.
   
   

Fotograf: Karsten Brendstrup Hansen

  

 

Brædstrup Flyveplads

 

 

Anders Lund

Ejer af pladsen

 

             Tilbage til forsiden