Til forsiden

Aastruplund Brugsforening anno 1942.

Dette pragtfulde billede har jeg fået tilsendt af Erling Vinther, søn af Vognmand Ejvind Vinther Åstruplund. Billedet er taget den 1. juli 1942 i forbindelse med 25 års jubilæum for Brugsforeningen.
 


 

I 1891 Køber Købmand Asmussen parcellen og opretter sin købmandshandel. Købmand Asmussen driver butikken frem til 1910. N. J. Jensen overtager forretningen og fører den videre til 1912, hvor han afløses af Johannes Sørensen Stauenborg. I 1917 samles en kreds af borgere i Aastrup og køber købmandsforretningen af Stauenborg. Borgerne stifter Aastruplund Brugsforening.

Brugsen havde også foderstofforretning. Den lokale vognmand Vinther har kørt mange læs foderstoffer, såsæd, gødning, kul og koks ud til medlemmerne. Hver lørdag blev der kørt varetur med brugsvarer og foderstoffer, og vognmanden havde æg med tilbage til brugsen.

FDB ønskede midt i tresserne en Brugsforening i Brædstrup. Nogle brugsers bestyrelser rundt omkring Brædstrup læste skriften på vægen, at det i så fald ville blive meget svært at opretholde alle brugser i området. Med  formanden for Åstruplund Brugsforening i spidsen, (min bedstefar Svend Andersen) gik man i dialog om fremtiden med FDB. I 1967 blev brugserne i Åstruplund – Føvling – Hårup – Torp – Tønning – Vinding samt senere Ring enige om at starte en selvstændig Brugsforening i Brædstrup, på den måde at FDB byggede butikken og Brugsforeningen lejede sig ind hos dem. Det var den 3 oktober1968, (senere i 1983 købte Brugsen bygningerne af FDB)

Brugsen i Aastruplund kører frem til 1970. Borgerne i Aastruplund vil ikke af med deres lokale forretning. Resultatet bliver at Købmand Ravn fra Træden køber Brugsen den 1. maj 1970. Gulle og Johs. Ravn kører købmandsforretningen videre. I 1986 dør Johs. Ravn og Gulle fortsætter med forretningen frem til den 1. oktober 1989, hvor hun lukker butikken. Som fast hjælp i forretningen havde de Elly Sørensen.
 


 

Billedet viser fra venstre Thorbjørn Riber Nielsen (søn), Aage Binderup Nielsen (søn), Ejvind Vinther (vognmand), Ejner Jensen (Aastrup Nedergaard), Ejner Frandsen (Kirsebærvej 1), Rasmus Rasmussen (Aastrup Nygaard), Jørgen Peder Pedersen (Laugaard), Asger Riber Nielsen (søn), Johanne Kirstine Nielsen (frue til uddeleren), Inger Lis Riber Nielsen (datter), Aksel Riber Nielsen (uddeler), Edel Margrete Riber Nielsen (datter), Svend Andersen (Aastrupgaard)

 

Luk vinduet