Tilbage til forsiden

Gårdens historie.

På lokalarkivet i Brædstrup kan man finde en bog skrevet af nu afdøde Jens Thule Hansen. I bogen kan man læse om alle gårdene i Føvling sogn. Ifølge Thules beskrivelse af Aastrupgaard kan man følge ejerne tilbage til 1688. Omkring 1839 bliver der opkøbt en nabogård og igen en anden gård i 1856. I årene 1856 og 1886 bliver der frasolgt parceller fra ejendommen. Se gårdens tidligere ejere, forpagtere og fæstere tilbage til 1688  " her "

Ejendommen har i tidsperioden udviklet sig fra at være et almindeligt landbrug i størrelse til at være sognets største gård. I dag er ejendommen og den tilhørende landbrugsproduktion lille sammenlignet med de store produktions farme. Gården har ikke deltaget i den voldsomme strukturudvikling, der har udspillet sig de sidste 30 år. Landbruget er ikke et vækst landbrug, men et lønsomt landbrug.

Stuehuset er opført i 1906, tegnet af arkitekt Ehlers fra Brædstrup. Bygherren er Jakob Pedersen tidligere 1. lærer ved Føvling skole og senere landmand. Jakob Pedersen var en meget dygtig foregangsmand indenfor landbruget. Pedersens virke bestod i at være med til at omlægge en tabsgivende eksport af korn til produktion af smør og flæsk. Der var på det tidspunkt alt for meget korn på markedet. Jakob Pedersen var bl.a. drivkraften bag stiftelsen af Åstruplund andelsmejeri i 1888. Yderligere oplysninger om Jakob Pedersen kan læses i Årsskriftet 1989 udgivet af Brædstrup Hjemstavnsforening.

Aastrupgaard sommeren 1933.

Min oldefar Niels Baatrup køber ejendommen til sin søn Viggo i 1926. Viggo Baatrup dør i 1930 og min oldefar køber ejendommen tilbage af enken Erna.
Læs meget mere om min oldefar og familien Baatrup " her "

Efter sønnens død sender Niels Baatrup hans datter Kirstine Marie Baatrup og hendes mand Peder Pedersen ud på Aastrupgaard som bestyrere. Peder Pedersen kommer fra Hansted Strandgaard ved Horsens. I 1933 bliver Peder Pedersen og Kirstine Marie Baatrup bedt om at tage hjem til Hansted Strandgaard for at overtage driften efter Peder Pedersens far. Min oldefar står så igen uden bestyrer af Aastrupgaard.

Herefter sendes datteren Esther og hendes mand Svend Andersen, mine bedsteforældre, ud på ejendommen. De bestyrer gården frem til 1942, hvor de får gården tilskødet. Mine bedsteforældre driver et alsidigt landbrug med køer, heste, grise, høns og ænder og på markerne korn, kartofler, lupiner til modenhed, rødkløver- og hvidkløverfrø, rajgræs, hør og hø. Der var i deres tid hverken handelsgødning eller kemikalier til rådighed. De drev ejendommen, ganske som alle andre landmænd i denne tidsperiode. Det de drev var på mange måder et økologisk landbrug, dog uden at vide det.

Mine bedsteforældre sælger ejendommen i 1961 til deres datter Karen-Johanne og svigersøn Erling Lund, mine forældre. Det blev starten på en ny tid med nye sædskifter, handelsgødning og helt andre moderne produktionsmetoder. De startede med både svine- og mælkeproduktion. Senere afviklede de svineproduktionen og udviklede mælkeproduktionen. Frem til 1987 drives gården med en, for den tid, meget stor mælkeproduktion.  Hovedparten af de nuværende stalde er bygget i deres tid. 

I 1984 skrev min bedstefar sine erindringer. Se Svend Andersens erindringer " her " eller læs om landbruget under 2-verdenskrig " her "

Min kone Lilli og jeg overtog driften af gården i 1990, hvor vi arbejdede med fedning af slagtekalve og planteavl. Slagtekalve produktionen ophørte med baggrund i faldende priser og manglende lyst til denne produktionsform i 1995. I 1999 begyndte vi at omlægge ejendommen til økologisk drift. Gården drives i dag med økologisk planteavl, med hovedvægt på korn og frøavl.

Min bedstefar Svend Andersen med gårdens første traktor i 1947.
 

 

Tilbage til forsiden