Til forsiden

Førstelærer og Proprietær Jakob Petersen, Aastrupgaard.

I bogen Årsskrift 1989 udgivet af Brædstrup Hjemstavnsforening har Jens Thule Hansen skrevet en artikel om Lærer Jakob Petersen. Jeg har især hæftet mig med følgende afsnit i Jens Thule Hansens artikel:

"Det var netop omkring den tid Jakob Petersen ankom til Føvling sogn, at dansk landbrug kom ud i en meget stor krise. Den stærkt udvidede samhandel kontinenterne imellem, der blev mulig ved den stærke udbygning af skibstonnagen 1870 - 1880, resulterede i, at det europæiske kornmarked blev oversvømmet af billigt oversøisk korn, der helt slog bunden ud af økonomien. Nu var gode råd dyre. Danske bønder havde jo netop satset på kornsalg som den væsentligste indtægtskilde. Heldigvis var de danske bønder efter bondefrigørelsen i 1788 blevet mere vågne og ansvarsbevidste, og navnlig efter, at de i 1849 havde fået stemmeret til rigets råd, voksede de i indre styrke og selvstændighed, så de jævne bønder stod klar til en indsats, da fremsynede mænd, som Jakob Petersen og hans lige for frem med tanker om nye veje for det danske landbrug.

"Hvad nu" - sagde disse mænd - "om vi, i stedet for at sælge vort hjemmeavlede korn til underskudspriser, begyndte at satse på større husdyrhold og udnyttede det billige korn til at fremstille forædlede animalske produkter som smør og flæsk, der var mangelvarer på verdensmarkedet"

Takket være det fremsyn, som Jakob Petersen og hans ligemænd ejede, formåede dansk landbrug på mindre end tyve år fuldstændig at omlægge eksporten fra kornsalg til næsten udelukkende at gælde salg af smør og flæsk, og takket være fremragende mejeriteknikere som Fjord og Segelcke avancerede danske landbrugsprodukter kvalitetsmæssigt fra en plads i bunden til en fin førsteplads på verdensmarkedet i samme periode. Men vore foregangsmænd forstod også, at skulle hele den danske landbostand have det store udbytte af denne omvæltning, var det nødvendigt, at vi alle, store som små, havde samme interesse, derfor skabte disse mænd den danske andelsbevægelse, hvor man hyldede denne parole: En mand - en stemme - alle skulle med for at løfte landet ud af krisen. Jakob Petersen var så absolut en af vor egns vågne pionerer. Han blev den egentlige stifter af Aastruplund Andelsmejeri i 1888 og var dens første formand"

Det er fantastisk, at en gruppe fremsynede mænd forholder sig til den virkelighed, de lever i, og ud fra den virkelighed finder de muligheder, der på dette tidspunkt måtte være for at kunne eksistere både som borger og erhverv. Det kunne vi i dag godt tage ved lære af. 

Jakob Petersen var en særdeles driftig mand. Ud over 2 ægteskaber,12 børn og ejer af Aastrupgaard bestred han ifølge Kraks Blå Bog 1910 følgende tillidsposter:

  • Medlem af Direktionen for Banken for Brædstrup og Omegn.

  • I over 30 år med i bestyrelsen for Thyrsting-Vrads Herreds Landboforening.

  • Medstifter af og formand for Midtjysk Mejeriforenings og ditto smøreksportforening.

  • Medlem af bestyrelsen for de samvirkende jyske mejeriforeninger.

  • Formand for de jyske landboforeningers mejeriudvalg.

  • Formand for mejeriernes og landbrugets ulykkesforsikring.

  • Formand for Ring-Føvling spare- og lånekasse.

  • Kasserer for det internationale mejeriforbunds danske afdeling.

 

Luk vinduet