Tilbage til forsiden
Tilbage til familien

Familien Lund

Forord.
Jeg har aldrig været i tvivl om, at min familie på min fars side stammer fra de stærke jyder i Hedensted - Løsning området. Ret meget mere har jeg til gengæld ikke været klar over, før min fars kusine Edel Lund Pedersen sendte mig billeder og anekdoter om familien Lund. Efter at have gennemgået adskillige gamle ulæselige kirkebøger og utallige folketællinger kan jeg konkludere, at Edel har en fantastisk hukommelse, og at hendes mor Anna har været en rigtig god fortæller. Her er hvad, der kom ud af at bladre i kirkebøger, folketællinger og vigtigst at læse Edels historier og anekdoter. 


 

Nielsine Kirstine Kristensen og Ivar Jensen Lund.
Mine tipoldeforældre på Lund siden kommer fra et lille landbrug i Gesager ved Hedensted. Mine tiptipoldeforældre har sandsynligvis også boet og levet på samme ejendom eller naboejendommen, enten som fæstebønder eller selvejere. Ejendommen, der lå sammen med andre små ejendomme, eksisterer ikke længere.
Tager man motorvejsafkørsel 58, og kører ind mod Hedensted, kører man igennem Gesager marker, så lå ejendommen til venstre, eller rettere nord for Gesagervej. Ejendommen / agerjorden lå tæt på adressen Teknikervej 5, 8722 Hedensted. Området er i dag industriområde med virksomheder. " Klik her og se matrikelkort fra Gesager i perioden 1848 - 1870 "

Min tipoldemor Nielssine Kirstine Kristensen er født i Jelling sogn i 1836. Nielssine er datter af Boelsmand Kristen Jonassen i Gesager.

Min tipoldefar Ivar Jensen Lund er født i Hornstrup i Jelling sogn i 1834. Moderen til Ivar er Kristine Godtfredsdatter. Hun er født i Daugaard i 1807, og faderen er Jens Iversen, født i Jelling sogn i 1803.

Kristine Godtfredsdatter og Jens Iversen, mine tiptipoldeforældre, er efter at være blevet gift og have fået børn rejst fra Jelling sogn til Gesager, hvor familien har været boelsmænd og ernæret sig ved landbrug. Jens Iversen dør i Gesager den 28. april 1885, 82 år gammel. Kirstine Godtfredsdatter dør i Gesager den 30. maj 1900, 93 år gammel. De blev begge begravet på Hedensted kirkegård. Jeg vender tilbage til Kristine Godtfredsdatter senere.
Når man kigger i de gamle kirkebøger fra Hedensted sogn, kan man ikke undgå at lægge mærke til at mange af borgerne i Gesager faktisk er født i Jelling sogn.

Billedet nedenunder med det smukke ægtepar er af mine tipoldeforældre Nielsine Kirstine Kristensen og Iver Jensen Lund.

 Mine tipoldeforældre Sine og Ivar Jensen Lund

Nielsine Kirstine Kristensen og Ivar Jensen Lund bliver gift den 10. juli 1863, i Hedensted kirke, henholdsvis 29 og 27 år gamle. Som ung var Ivar Jensen Lund soldat og blev indkaldt til krigen i 1864. Han nåede at komme til at ligge i Fredericia, indtil freden kom. Min tipoldefar fik tildelt en medalje for sin deltagelse i 1864 krigen. Medaljen er stadigvæk i familiens eje. Billedet nedenunder er af min tipoldefars medalje, med det originale bånd på.

Medalje for deltagelse i krigen 1864.  Medalje for deltagelse i krigen 1864.

Nielssine Kirstine og Ivar får 6 børn sammen. Deres første barn er Mette Kirstine Iversen Lund. Hun kommer til verden den 3. august 1864. Hun er hjemmedøbt og fremvist i kirken den 16. oktober. Den 1. april 1896 bliver hun gift med Peter Petersen Julsen, der ved ægteskabets indgåelse opholdte sig i Lundum. Hvorvidt de fik børn vides ikke. Billedet herunder viser ægteparret.

Mette Kirstine Iversen Lund og Peter Petersen Julsen.

Det næste barn er Jenssine Kirstine Iversen Lund. Jensine er født den 16. august 1866. Hun blev døbt i kirken den 19. august 1866. Senere som ung flyttede hun til Aalborg og blev gift. Hun fik drengene Vilhelm og Aage. Drengene menes født i årene 1906 og 1908. Faderen, der var skomager, døde tidlig. Der blev derfor ofte sendt  en pakke til Ålborg fra Gesager, og de to drenge var ofte på ferie i Gesager. Da faderen døde, tog familien efternavnet Lund igen. Moderen Jenssine Kirstine giftede sig igen senere. Den yngste af drengene Aage blev blind som stor dreng. Årsagen skulle være, at han fik kulstøv i øjnene i forbindelse med et job som bybud i Aalborg. På trods af at være blind, klarede han sig meget godt. Aage blev gift og fik sig en søn. Sønnen fik sig en forretning i Vejle, som midt i 1980erne producerede eller solgte shampoo med navnet Lund på etiketten. Billedet herunder viser Jenssine med hendes to drenge.

Min oldefars søster Mette Kirstine og hendes to drenge Vilhelm og Aage 

Det tredje barn er Johanne Birgitte Iversen Lund. Hun er født den 21. august 1870, hjemmedøbt dagen efter og fremvist i kirken den 9. oktober. Hun bliver den 9. november år 1900 gift med Jens Olesen Fris, der ved ægteskabets indgåelse boede i Aarup ved Hedensted. De fik børnene Nielssine Sofie Fris, født den 29. maj 1902, og Ole Iversen Fris, født 1. april 1910 og død 7. december 1989.
Billedet nedenunder viser Friis familien.

Familien Friis

Det fjerde barn er min oldefar Christen Iversen Lund. Ham vil jeg skrive meget mere om senere og straks springe til det femte barn Ane Marie Iversen Lund. Hun er født den 23. september 1875, hjemmedøbt dagen efter og fremvist i kirken den 2. januar 1876. Hun bliver den 17. oktober 1901 gift med Thomas Thomsen i Løsning Kirke. De bosatte sig også i Hedensted området og fik 5 børn. Børnene hed Mariane, Søren, Jens, Nielsine og Andrea. Billedet nedenunder viser familien Thomsen. Det er taget på Ane Marie og Thomas sølvbryllupsdag.

Familien Thomsen

Det sjette og sidste barn, mine tipoldeforældre fik, var sønnen Jens Iversen Lund. Han blev født den 13. marts 1878. Jens døde den 30. maj 1883 kun 5 år gammel.

Min tipoldefar havde sin søster Mette Kirstine Jensen Lund boende på den anden side af Gesagervej på matriklerne 2 f og 2g. Hun var gift med Jonas Kristensen. Jonas var en såkaldt "klog mand", der helbredte mange, hvilket også min familie nød godt af. Jonas Kristensen havde også en klinik i Horsens, som han tog ind til en gang om ugen. Jonas helbredte bl.a. en dame, der i taknemmelighed gav ham penge til et stort langt nyt stuehus.

Der boede også en Anders Jensen Lund i Gesager. Jeg har en begrundet mistanke om, at det er en bror til min oldefar. Dog mangler jeg et juridisk bevis på at Anders Jensen Lund var min tipoldefars bror.

Min tipoldemor Nielssine Kirstine Kristensen dør den 7. oktober 1895 i Gesager, 59 år gammel. Min tipoldefar Ivar Jensen Lund dør den 7. januar 1898 i Gesager, 64 år gammel. De blev begge begravet på Hedensted kirkegård.

Billederne nedenunder er af slægtsejendommen i Gesager og mine oldeforældre. 

Husmandsstedet i Gesager hvor Lund familien stammer fra.  Mine oldeforældre Ane-Mette og Chresten Iversen Lund forand stuehuset i Gesager.

Ane-Mette Jensen og Christen Iversen Lund.
Min oldemor Ane-Mette Jensen blev født i Rimmerslund den 9. oktober 1867, hjemmedøbt 10. oktober og fremvist i kirken den 15. marts 1868. De var 3-4 piger i familien. Faderen hed Jens Sørensen og var husmand og væver. Moderen Ane Kirstine Ottesen døde, da Ane-Mette var en stor pige. Herefter fik hun en svensk stedmor, og Ane-Mette kunne derfor tale svensk. Senere fik hun også en halvbror, Hans Peter Jensen. Han blev gift med Kirsten Marie, og de fik 7 børn sammen. Halvbroderen var ledvogter i Løsning, og familien boede i et ledvogterhus. Huset skulle eksistere endnu. Det ældste af børnene, Jens, emigrerede til USA som ung. Søstrene til Ane-Mette blev boende i Hedensted området.

Familien lund bestående af Ane-Mette, Chresten og børnene Sigvald, Jens og Anna.

Min oldefar Christen Iversen Lund er født på slægtsejendommen den 11. september 1872. Han er hjemmedøbt den 12. september og fremvist i kirken 3. november. Ifølge traditionerne skulle han som den eneste dreng blandt børnene overtage ejendommen efter forældrene. Først skulle der aftjenes værnepligt. Christen blev udtaget til at være garder. Da Christens far Ivar var syg, passede det ikke særlig godt, at Christen skulle være garder. Han blev derfor i stedet for almindelig soldat, sådan han hurtigere kunne komme hjem og passe ejendommen. Almindelige soldater havde kortere tjenestetid end gardere. 

Chresten Iversen Lund som soldat.

Da Ane-Mette var i tyverne, kom hun ud som husbestyrerinde hos Christen Iversen Lund i Gesager i et år.
Min oldefar var nødt til at have en kvinde inde i stuehuset, idet der i alkoven lå en gammel dement dame, som blev kaldt "oldme." Den gamle dame er Christens bedstemor Kristine Godtfredsdatter, altså min tiptipoldemor, som jeg omtalte i starten af denne side. Da Christens søster Ane Marie Iversen Lund kom hjem for at passe den gamle kvinde, rejste Ane-Mette til Horsens, hvor hun blev husbestyrerinde hos en gammel enkemand. Da min oldemor stoppede i Horsens, fik hun i afskedsgave 4 gamle erindringsskeer. Disse skeer er stadigvæk i familiens eje.
Ane-Mette vendte tilbage til Christen Iversen Lund i Gesager. Den gamle kvinde i alkoven var på dette tidspunkt død 93 år gammel.
Ane Mette og Christen giftede sig den 21. maj 1901.
" Klik her og se og læs brev og tale i forbindelse med brylluppet "
Ane-Mette og Christen fik 4 børn sammen. Det første var en dødfødt dreng, født den 10. april 1902. Drengen blev begravet på familiegravstedet på Hedensted kirkegård. Derefter kom Jens Ivar Lund den 11/9-1903, han blev døbt i hjemmet dagen efter og fremstillet i kirken den 18. oktober. 
Ane Kristine Lund fødes den 1/7-1906, hun døbes den 15. juli i kirken. Ane Kristine Lund blev faktisk døbt Anna. På grund af en skrivefejl i kirkebogen blev det til Ane. Fejlen blev først opdaget da Ane Kristine blev gift. Ane ville hellere hedde Anna, som hun faktisk var blevet døbt og i 1985 får hun navneforandring til Anna Christine Lund. Anna er mor til Edel, som er min hovedkilde til denne side.
Det sidste barn mine oldeforældre fik er min farfar Sigvald Lund. Han bliver født den 26/6-1909 og døbt i kirken den 4 juli.

Min oldefar Chresten Iversen Lund er yderst til højre, siddende.

Ane-Mette kunne godt være skrap. Da de tre børn skulle i skole, sagde Ane-Mette: "Vores børn skal ikke på privatskole, fordi du Christen har lært for lidt på privatskolen". Jens var det første barn i Gesager, der kom på kommuneskolen.
Det var et godt hjem. Christen var meget glad for børnene og tilbragte vinteraftenerne med at lave ting i papir, træ osv. sammen med børnene.
Ane-Mette lærte aldrig at cykle. Når familien skulle i kirke, gik hun først med salmebogen. Faktisk har jeg min oldefars salmebog, (som senere blev min farfars,) stående hjemme i reolen. Det er tredje udgave af Brorsons åndelige sange fra 1841.
Mine oldeforældre havde to russerheste, som de eneste blandt ejendommene i området. Hestene hed "Musse" og "Lise". Derfor var det ofte min oldefar, der tilbød sig til at køre i specielle situationer, f.eks. hvis der skulle køres en kiste til kapellet.  

Hestene "Musse" og "Lise" sammen med Sigvald, Anna og Chresten Iversen Lund.

Omkring 1930 - 1931 solgte de slægtsejendommen. Børnene var blevet gift. Hvorfor ingen af børnene overtog slægtsejendommen vides ikke, ud over at Annas mand blev tilbudt hans eget barndomshjem. Mine oldeforældre købte huset "Birkely" på Mosegade, nu Mosevænget, i Hedensted. Huset findes stadigvæk.

Min oldefar døde den 17. april 1940 ved en færdselsulykke. Han var på cykel og blev kørt ned af en lastbil. Han døde i ambulancen fra Hedensted til Vejle sygehus.
Min oldemor kom på plejehjem, da hun kom op i firserne. Hun døde en majdag 92 år gammel i 1960. Hun var en tilfreds og livsglad menneske, der på sin 90 års fødselsdag fortalte følgende til avisen: " Vi gamle har så meget at være taknemlige for. Vi har intet at klynke eller klage over. Hvis det sker, er det ikke til gavn, men kun til fortræd. Vi burde i stedet glæde os noget mere over den forbedring, der er sket af de gamles kår i dette århundrede. Herfor kan vi ikke være taknemmelige nok. " De er begge begravet på Hedensted kirkegård.

Sigvald, Anna og Jens, taget på Anna´s konfirmationsdag.

Efterskrift.
Det var så lidt om mine oldeforældre og tipoldeforældre. Såfremt der i familien er billeder, rettelser, tilføjelser og nye anekdoter, modtages de meget gerne.
Det har været rigtig spændende at lave denne side om Lund familien. Det er en rigtig god fornemmelse at kende sine rødder.
Jeg vil gerne en dag skrive noget om mine bedsteforældre Anna og Sigvald Lund, men mangler lige nu de fornødne informationer.

Kilde.:
Edel Lund Pedersen (barnebarn til Ane-Mette og Christen Iversen Lund)
Kirkebøger fra Hedensted og Løsning sogne.
Folketællinger Vejle Amt, Hatting Herred og Hedensted sogn.

Tilbage til forsiden
Tilbage til familien