Tilbage til forsiden

Nyheder på gården.

Uge 22, Egne kreaturer.
Juni er en måned med mange møder, derudover har jeg haft meget travlt med radrensning. Der er meget ukrudt i år, idet jeg pga. vejret kom sent i gang. Ærterne på den lette jord ser tilfredsstillende ud. Ølandshveden står ensartet, men er meget bleg at se på. Havren står meget uensartet. Den megen regn har banket lerjorden hårdt sammen, hvilket ikke er godt. Efter en hel del søgning har jeg fundet og købt en lille Hereford besætning. Besætningen består af 2 køer, 2 kvier og 2 kalve. Dyrene går nu på græs i engen med adgang til en lille skov, hvor de kan søge ly, dels mod solen på varme sommerdage og regn og rusk på andre tidspunkter. 

 

Uge 21. Radrensning.
Her i slutningen af maj måned plejer jeg at være færdig med 2. radrensning, men det er ikke tilfældet i år, da maj har været usædvanlig våd. I ugen op til pinsen fik jeg kørt lidt på den lette 1/3 af jorden. Jorden var våd og ville ikke glide over gåsefoden på radrenseren. Gåsefoden blev så skiftet ud med en harvetand. Selvom harvetanden kun er 3 cm bred kan den godt gøre en forskel, idet den bryder jordskorpen, trækker lidt kvik fri af jorden og kaster jord ind mod kornrækken. Nu kører jeg igen på den lette 1/3 af jorden, denne gang med en gåsefod der trods alt er bedre end harvetanden. Ukrudtsmængden er stor i år, og jeg er glad for radrenseren.

 

Uge 19, Søger efter økologiske Hereford køer eller kvier.
April var rekord kold, og maj har frem til nu vist sig fra sin våde side. I 14 dage har jeg ventet på tørvejr, så jeg kan komme ud at radrense. Lige nu gror kornet, græsset og ukrudtet rigtig godt, og jeg er lidt bekymret for ukrudtet, der fylder meget. Imens jeg venter på radrenservejr, har jeg gået indhegningen i engen igennem, så den er klar til kreaturer. Landmanden, der de sidste 13 år har leveret kvier til engen, har opsagt samarbejdet. Fremadrettet vil jeg have min egen lille Hereford besætning, som skal gå i engen og skoven hele året. Jeg har fået tilladelse til at opsætte et læskur til dyrene. Lige nu søger jeg efter økologiske kreaturer, der er til salg.

 

Uge 17, Færdig med forårssåningen.
Vi er færdige med at så havren, og jorden er blevet temmelig tør. Vi har valgt at tromle havremarken i et forsøg på at give kernerne bedre jordkontakt. Byg/ært afgrøden og ølandshveden er på vej op af jorden. Det er altid spændende, hvordan fremspiringen forløber, og om jeg har lavet fejl. Det samlede forårsarbejde har i år bestået af 3 stubharvninger med vingeskær forud for pløjning med jordpakning. Herefter er markerne harvet 2 gange inden selve såningen. Havren har fået gylle nedfældet forud for såning. Der er meget arbejde i april, når alle markerne skal tilsås. Jeg kan ikke klare det hele selv, og i år har jeg fået god hjælp af min søn Jonas.

 

 

Uge 15, Ustabilt vejr forsinker forårsarbejdet.
Ølandshveden og byg/ært afgrøden er sået sammen med 12 forskellige ledsageafgrøder/efterafgrøder. Nu går jeg og venter på, at havremarken er tør nok til at bære gyllevognen. Herefter bliver marken pløjet og tilsået. I mellemtiden har jeg fået sået CarbonFarm forsøget. Forsøget består af 4 led, hvor led 1 pløjes, harves og sås traditionelt. I led 2 undlades pløjningen, så der blot harves og sås. I led 3 fræses der med en Celli Bio fræser lånt af Jens Lübeck Agro. I led 4 sås der direkte i efterafgrøden med en Claydon lånt af Brørup Traktor- & Maskincenter. Ukrudtsbekæmpelse i led 1 og 2 bliver med radrenser og i led 3 og 4 slåning af ukrudt mellem rækkerne.

 

Uge 13, Forårsarbejde hele påskeugen.
Der er gang i forårsarbejdet igen med pløjning, såbedsharvning og såning. Jeg opererer på den letteste tredjedel af jorden, hvor jeg skal dyrke byg/ært. Foruden selve markarbejdet er der faktisk en hel del forberedende arbejde. Jeg går meget op i at så ledsageafgrøder og efterafgrøder sammen med selve afgrøden. Det betyder, at jeg starter med at blande 12 forskellige ledsageafgrøder/efterafgrøder. Det foregår manuelt med en skovl. Herefter blander jeg byg, ært og efterafgrødeblandingen. Det foregår med hjælp af nogle snegle. Afgrøden bliver sneglet frem og tilbage nogle gange, og resultatet ser faktisk godt ud. Herefter er jeg klar til såning.

 

Uge 11, Fortsat stubharvning.
Der kom en ordentlig omgang vand, som satte markarbejdet på pause. I stedet blev der tid til nogle andre opgaver. Jeg har været virtuel dirigent på et årsmøde i planteavlsudvalget i Økologisk Landsforening, og jeg har sammen med en klubkammerat i Brædstrup Rotary Klub organiseret 40 møder. Opgaverne i klubben går på skift, og nu er det min tur til at stå for for planlægningen af møderne det næste klub år. Nu er det tørvejr igen, og stubharven er i gang på den letteste del af jorden. Det er tredje og sidste tur med stubharven inden pløjning. Jorden er lækker og velduftende. Alle planteresterne, jeg har harvet løs, får jorden til at virke kompostagtig.

  

 

Uge 9, Stubharvning.
Der har været tørvejr i lang tid, og jorden er afdrænet for vand og kan bære traktoren. Det er ensbetydende med stubharvning. Jeg harver i 5 -10 cm´s dybde og trækker rodukrudt og græsplanter fri af jorden. Stubharven underskærer stubben og planterne i marken, og harvetændernes vibrerende bevægelser ryster jorden af planterødderne. Rodukrudt og andre planter, der ligger oven på jorden, vil blive svækket af solens stråler og nattefrosten. Jeg har haft en del virtuelle møder siden sidst. Senest har der været bestyrelsesmøde i ICROFS og generalforsamling i Økologisk Landsforening. Virtuelle møder er ikke optimale, og jeg savner fysiske møder.

 

Uge 7, Klipning af hegn.
Siden sidst har det været koldt som i en dybfryser med tocifrede minusgrader. Jorden har været frosset, og det har givet mulighed for at få klippet nogle af hegnene rundt om gården. Hegnene skal klippes ca. hvert 3. år, for at det er muligt at dyrke ind til skellene uden at rykke spejle, rotorblink m.m. af traktorerne. Det er maskinstationen, der kommer med en traktormonteret klipper, som så efterlader en masse afskårne grene på jorden. Disse grene har jeg så fornøjelsen af at rykke ud fra hegnet og efterfølgende skubbe væk fra marken i bunker. Vejret er på det sidste slået om til plusgrader, med svag vind og sløret sol, og giver klare forårsfornemmelser.


 

 

Uge 5, Det er bidende koldt udenfor med blæst og dagsfrost.
Vi er færdige med at skrue klinkbrædderne op på staldmuren og er trukket inden døre. På kontoret har jeg haft flere virtuelle møder i forbindelse med projekt CarbonFarm. Der er lige nu, mange detaljer i projektet, der skal planlægges. Jeg er også i gang med at bestille ledsageafgrøder/efterafgrøder til kommende sæson. Jeg vil gerne have 10 - 12 forskellige arter gerne fra forskellige plantefamilier. Frøene skal bestiller nu, så de er hjemme inden forårssåningen. Frøene køber jeg hjem via shopFRDK.dk. OrganicXseeds, FRDK og min planteavlskonsulent har alle ydet god assistance i forbindelse med valg af arter, udsædsmængder og tilladelse.

 

Uge 3, Rengøring af traktorer.
Traktorerne har fået en gang rengøring, både indvendig og udvendig. Inden forårsarbejdet skal jeg have lavet service på dem, hvilket bliver udført af en traktormekaniker, der kommer ud på gården. Traktorerne er så tekniske og elektroniske, at jeg ikke længere kan gøre det selv. De klinkbrædder jeg købte og fik malet i december, er vi ved at sætte op. Alle min fars aktiviteter er lukket ned pga. Corona, så han har god tid til at hjælpe mig med arbejdet. Indlægget om jordfrugtbarhed, som jeg virtuelt afholdte i december til Jordbunden dag 2020, er sammen med de øvrige indlæg tilgængelig på YouTube. Mit indlæg kan høres og ses "her"

 

Uge1, Kontorarbejde.
Det nye år starter med bogføring for en lang periode. Jeg har lige aftalt salg af min byg/ært afgrøde. Er prisen så god? - nej. Øko-priserne på korn har siden i sommers været meget lave. Årsagen skal findes i mange nye øko-planteavlere, der er med til at påvirke udbuddet. For at få balance mellem udbud og efterspørgsel skal forbrugerne købe mere økologi og husdyrbrugerne købe dansk protein til deres husdyr. Samfundet er lukket ned   pga. Covid-19, så jeg har ikke haft fysisk kontakt med andre end nærmeste familie siden jul. Det medfører, at møder med andre foregår virtuelt. Jeg har i denne uge haft virtuelt besøg af elever fra Bygholm Landbrugsskole.  

 

 

2020, Læs lidt om årets gang på gården i 2020 " Klik her "

2019, Læs lidt om årets gang på gården i 2019 " Klik her "

2018, Læs lidt om årets gang på gården i 2018 " Klik her "

2017, Læs lidt om årets gang på gården i 2017 " Klik her "

2016, Læs lidt om årets gang på gården i 2016 " Klik her "

2015, Læs lidt om årets gang på gården i 2015 " Klik her "

2014, Læs lidt om årets gang på gården i 2014 " Klik her "

2013, Læs lidt om årets gang på gården i 2013 " Klik her "

2012, Læs lidt om årets gang på gården i 2012 " Klik her "

2011, Læs lidt om årets gang på gården i 2011 " Klik her "

2010, Læs lidt om årets gang på gården i 2010 " Klik her "

2009, Læs lidt om årets gang på gården i 2009 " Klik her "

Tilbage til forsiden